Contact

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000232137
NIP: 898-19-67-851
REGON: 932674375

Bank Account Number:
85 10901522 0000000124242337
SWIFT WBKPPLPP
IBAN: PL85 10901522 0000000124242337

WEEE Number: DE 32045204

Envoie-nous un message