praca na magazynie

Kariera

Marzysz o przyjemnej pracy w prężnie rozwijającej się firmie? Wyobrażasz sobie siebie wśród doświadczonych, przyjaźnie nastawionych współpracowników? Liczysz na możliwość podejmowania nowych wyzwań i rozwoju swojej kariery zawodowej?

Świetnie trafiłeś. TelForceOne to międzynarodowa firma, będąca liderem na polskim rynku akcesoriów do urządzeń mobilnych. Działamy na rynku od ponad 10 lat. Od 2007 roku jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stały i dynamiczny rozwój sprawia, że poszukujemy nowych pracowników na wiele stanowisk.

W jakich działach możesz znaleźć zatrudnienie?

  • Dział handlowy
  • Dział logistyki
  • Dział księgowy
  • Dział informatyczny
  • Dział marketingu
  • Dział magazynowy

Dział handlowy

W dziale handlowym TelForceOne zatrudnionych jest kilkadziesiąt osób w działach krajowym i zagranicznym. Do obowiązków pracowników działu handlowego należy współpraca z większością klientów biznesowych na terenie kraju. Rozpoczyna się ona już przy nawiązywaniu pierwszego kontaktu z klientem i trwa nieprzerwanie, aż po obsługę posprzedażową.

Praca w dziale zagranicznym opiera się głównie na współpracy z klientami biznesowymi w całej Europie: od małego sklepiku w Szwecji, po największych dostawców we Francji czy Niemczech. W bazie działu handlowego znajduje się kilkanaście tysięcy kontrahentów. W ofercie znajduje się około 30 tysięcy produktów, które dostępne są na 4 kontynentach.

Praca w dziale handlowym daje możliwość zdobycia doświadczenia w handlu oraz poznania najnowszych technik sprzedażowych w nowoczesnej i prężnie działającej firmie. Dzięki krajowym oraz międzynarowodym kontaktom w środowisku biznesowym pracownicy mają zapewniony stały kontakt z językiem.

Dział logistyki

Do głównych obowiązków działu logistyki należą wszelkie działania związane z cyklem życia produktu. Praca rozpoczyna się od analizy stanów magazynowych, określenia zapotrzebowania, wybór odpowiednich dostawców, negocjacje z nimi i składanie zamówień, transport (kołowy, morski, lotniczy) odprawy celne, aż po wprowadzenie dostaw do systemu magazynowego. Pracownicy nawiązują i utrzymują współpracę z kontrahentami zagranicznymi i krajowymi oraz prowadzą z nimi negocjacje handlowe.

Szczególnie ważne w pracy działu logistyki jest pilnowanie terminowej realizacji zamówień oraz bieżąca aktualizacja bazy logistycznej. Ogromne znaczenie ma trafne określenie wielkości potrzeb towarowych firmy oraz przewidywanie kierunków rozwoju rynku. W dziale logistycznym niezwkle istotne jest biegłe posługiwaniem się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Dział księgowy

TelForceOne stosuje międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Nad finansami firmy czuwa kilkunastastoosobowy zespół profesjonalistów. Do głównych obowiązków pracowników księgowości należy prowadzenie pełnej rachunkowości finansowej. Ewidencjonują oni gospodarkę magazynową i rejestrują operacje dokonywane na majątku Spółki. Dział księgowości prowadzi wszelkie rozliczenia z kontrahentami, pracownikami i instytucjami zewnętrznymi. Zajmuje się również sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz raportów finansowych na potrzeby sprawozdawczości giełdowej. Pracownicy księgowości na co dzień operują dużymi kwotami i praktycznie każda wykonywana przez nich czynność obarczona jest ryzykiem finansowym. Każdy z nich dysponuje szeroką wiedzą o aktualnie obowiązujących przepisach i doskonale zna zasady prowadzenia rachunkowości. Praca w dziale księgowym jest ogromnym wyzwaniem wymagającym od adeptów tej sztuki ciągłego dokształcania się, ścisłej współpracy i mocnych nerwów.

Dział informatyczny

Zakres obowiązków wykonywanych przez dział informatyczny jest bardzo szeroki. Głównym zadaniem jest nadzór nad platformą serwerową, siecią teleinformatyczną, komputerami i korporacyjnym systemem monitoringu, a także rozwiązywaniem bieżących problemów informatycznych. Pracownicy działu zarządzają również złożonym systemem uprawnień do poszczególnych elementów systemu. Pod ich czujnym okiem pracuje kilkaset komputerów i serwerów. Informatycy prowadzą dział wsparcia użytkowników. Do ich działań należy również kontaktowanie się z dostawcami sprzętu, operatorami komunikacyjnymi, projektowanie sieci informatycznych, weryfikacja dokumentów kosztowych związanych z funkcjonowaniem infrakstruktury teleinformatycznej. Informatycy czuwają nad bezpieczeństwem sieci oraz zarządzają zasobami domenowymi korporacji.

Dział marketingu

Pracownicy działu marketingu kreują kampanie reklamowe, tworzą reklamy prasowe, internetowe, gazetki, foldery produktowe, prezentacje firmy, mailingi promocyjne. Ważnym zadaniem marketingu jest także projektowanie opakowań dla towarów własnych marek. Do zadań działu należy również troska o wizerunek produktu i poszczególnych marek. Pod opieką marketingu znajdują się serwisy internetowe marek TelForceOne: www.telforceone.pl, www.forever.com.pl czy www.forever-light.pl.

Praca w dziale marketingu daje możliwość wszechstronnego rozwoju, wykorzystania i weryfikację w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach. Kreatywność, innowacyjność i otwarty umysł to cechy niezbędne w tym zawodzie.

Dział magazynowy

Magazyn podzielony jest na 4 sekcje zajmujące się: dostawami, pakowaniem, konfekcjonowaniem oraz wydzielona powierzchnia przeznaczona dla produtków oryginalnych.

Do głównych obowiązków pracowników magazynu należy przyjęcie i wydawanie towaru. Poszczególne sekcje zajmują się mi.in. odbiorem i pakowaniem towarów, wyjęciem ze składu celnego, realizacją zamówień, fakturowaniem. Pracownicy wystawiają listy przewozowe oraz czuwają nad spedycją krajową i zagraniczną. W magazynie odbywa się również konfekcjonowanie produktów dla wybranej grupy Klientów, zgodnie z ich zaleceniami i oczekiwaniami.

Ludzie, którzy pracują w magazynie udowadniają, że nie ma znaczenia ani wykształcenie, ani poprzednio zdobyte doświadczenie zawodowe. Dobrymi magazynierami są zarówno ludzie tuż po szkole średniej, studiujący, po studiach, podejmujący pierwszą w życiu pracę, jak również Ci, którzy już pracowali wcześniej kilka lat w magazynie.


Poniżej znajdują się aktualne oferty pracy, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Jeżeli jednak żadna z ofert nie spełnia Twoich oczekiwań, wyślij do nas CV oraz list motywacyjny na adres hr@telforceone.pl. Dokumenty trafią do naszej bazy kandydatów, a Twoja kandydatura będzie rozpatrywana przy rekrutacjach na stanowiska odpowiadające Twojemu doświadczeniu i wykształceniu.

Oferty pracy

Staże

TelForceOne doskonale rozumie obecną sytuację na rynku pracy. Poszukiwane są wykształcone, młode osoby, znające języki obce i posiadające doświadczenie zawodowe... Jak jednak zdobyć to doświadczenie, aby stać się wartościowym i cennym kandydatem dla przyszłego pracodawcy?

Idealną okazją do tego są staże w dużej renomowanej firmie. Odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony młodych ludzi wkraczających na rynek pracy, spółka TelForceOne stworzyła możliwość zdobycia cennych praktycznych doświadczeń zawodowych dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych, a także dla absolwentów uczelni.

Alexander Shyp - Product Manager

Alex

Dostałem się na staż już na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku logistyki. Ciekawe było dla mnie to, że mogłem wykorzystać swoją wiedzę z uczelni na „żywym organizmie”. Praca w Dziale Produktu jest ściśle związana m. in. z zaopatrywaniem i pilnowaniem stoków. Znajomość zasad działania transportu międzynarodowego oraz procesów magazynowych jest niezbędna do efektywnego wykonania zadań. W handlu międzynarodowym nie można obejść się bez warunków Incoterms czy wiedzy o procesach, które się odbywają w trakcie transportu i odpraw celnych. Umiejętność planowania, zdolności matematyczne i biegła obsługa MS Excel pozwalają o wiele bardziej skutecznie realizować wytyczone cele.

W TelForceOne najbardziej cenię sobie pracę w świetnym zespole, wyszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, udział w międzynarodowych targach branżowych – to czyni moją codzienną pracę niezwykle ciekawą. Oczywiście ważne jest dla mnie również stabilne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy czy możliwość skorzystania z benefitów pozafinansowych.

Jeśli jesteś zainteresowany stażem w TelForceOne SA wyślij swoją aplikację drogą elektroniczną na adres: hr@telforceone.pl.