Kontakt

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000232137
NIP: 898-19-67-851
REGON: 932674375

Nr rachunku bankowego:
85 1090 1522 0000 0001 2424 2240

sekretariat

tel.: +48 71 327 20 00
tel.: +48 71 717 70 00
fax: +48 71 327 20 10

dział oświetlenie

tel.: +48 71 717 70 31
fax: +48 71 327 20 10

Materiały eksploatacyjne

tel.: +48 71 326 81 22
fax: +48 71 327 81 20

business development

Agnieszka Ogrodnik
tel.: +48 71 717 72 21

Napisz do nas