Kontakt

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000232137
NIP: 898-19-67-851
REGON: 932674375

Nr rachunku bankowego:
85 1090 1522 0000 0001 2424 2240

Napisz do nas