Nagrody i wyróżnienia

Spółka TelForceOne znalazła się w elitarnym gronie firm z globalną wizją w ramach programu Polski Czempion realizowanego na zlecenie Miasta Wrocławia przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Informacji oraz PwC.

Polski Czempion

Firmy biorące udział w programie Polski Czempion muszą mieć charakter co najmniej multilokalny w skali Europy oraz posiadać strategię globalną. W programie bierze udział 11 wyselekcjonowanych firm mających swoje centrale we Wrocławiu.

Program wspiera wrocławskie firmy w obszarach, które są przez nie definiowane jako kluczowe. Pierwszy zestaw strategicznych obszarów został wyłoniony w ramach serii warsztatów – zagadnienia te skupiają się wokół zasobów ludzkich, promocji, badań i rozwoju.

Z punktu widzenia Wrocławia, celem programu jest posiadanie w mieście w perspektywie 10 lat kilku central firm globalnych. Wpłynie to znacząco na stabilność gospodarki i jej potencjał innowacyjny, a także zwiększy cyrkulację kapitału w obszarze MŚP.

Pozostałe osiągnięcia
"Wehikuły Czasu" 2007 r.
"Odpowiada Inwestorom" 2010 r.
"Członkostwo w Zachodniej Izbie Gospodarczej" 2013 r.
"Certyfikat środowiskowy ISO 14001:2004" 2011 r.
"Gazele Biznesu" 2007 r.
"Gazele Biznesu" 2008 r.
"Gazele Biznesu" 2013 r.
"Gazele Biznesu" 2014 r.