Reklamacje

W celu ułatwienia wzajemnej współpracy oraz w trosce o jakość dostarczanych Państwu produktów, stosujemy Procedurę Reklamacyjną pozwalającą na ocenę zgłaszanych wad oraz ich wyeliminowanie w przyszłości.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rozpatrywania Reklamacji oraz Szczegółową procedurą raklamacyjną materiałów eksploatacyjnych TFO. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji usuwane są bezpłatnie. Naprawy i wymiany dokonywane w ciągu 14 dni roboczych (w przypadku zastosowania się do procedury RMA) lub 40 dni roboczych (w pozostałych przypadkach) od momentu przyjęcia produktu do reklamacji.

Reklamacje dotyczące sposobu realizacji zamówienia zgłaszane do TelForceOne S.A. rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Rozpatrywania Niezgodności. W celu skrócenia czasu rozpatrywania takich spraw, prosimy o dokładne zapoznanie się z Procedurą Rozpatrywania Niezgodności.

W przypadku wystąpienia niezgodności lub wady prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem strony interntetowej. Odpowiedni formularz  znajduje się w zakładce MOJE KONTO -> REKLAMACJE. Reklamacje można także składać poprzez przesłanie wypełnionego Protokołu Reklamacyjnego na adres mailowy reklamacje@telforceone.com.  W ciągu dwóch dni od momentu przesłania do nas protokołu otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz jego numer. Przesyłkę opatrzoną tym numerem prosimy przesłać na adres:

Dział RMA

TelForceOne S.A.

ul.Krakowska 119

50-428 Wrocław

 

UWAGA: Zgłoszenie reklamacyjne, poza uszkodzonym towarem, powinno zawierać opis występującej usterki oraz informację o dowodzie zakupu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

telefon: 48 71 717 70 20

email: reklamacje@telforceone.com

 

Zostań naszym partnerem

  • Cennik produktów ustalony specjalnie dla Ciebie
  • Dedykowany konsultant handlowy
  • Możliwość uzyskania preferencyjnych warunków współpracy
  • Ponad 30 tys. produktów w ofercie
Zarejestruj się

Nasze marki