Reklamacje

W celu ułatwienia wzajemnej współpracy oraz w trosce o jakość dostarczanych Państwu produktów, stosujemy Procedurę Reklamacyjną pozwalającą na ocenę zgłaszanych wad oraz ich wyeliminowanie w przyszłości.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rozpatrywania Reklamacji oraz Szczegółową procedurą raklamacyjną materiałów eksploatacyjnych TFO. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji usuwane są bezpłatnie. Naprawy i wymiany dokonywane w ciągu 14 dni roboczych (w przypadku zastosowania się do procedury RMA) lub 40 dni roboczych (w pozostałych przypadkach) od momentu przyjęcia produktu do reklamacji.

Reklamacje dotyczące sposobu realizacji zamówienia zgłaszane do TelForceOne S.A. rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Rozpatrywania Niezgodności. W celu skrócenia czasu rozpatrywania takich spraw, prosimy o dokładne zapoznanie się z Procedurą Rozpatrywania Niezgodności.

W przypadku wystąpienia niezgodności lub wady prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem strony interntetowej. Odpowiedni formularz znajduje się w zakładce MOJE KONTO -> REKLAMACJE. Reklamacje można także składać poprzez przesłanie wypełnionego Protokołu Reklamacyjnego na adres mailowy reklamacje@telforceone.com. W ciągu dwóch dni od momentu przesłania do nas protokołu otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz jego numer. Przesyłkę opatrzoną tym numerem prosimy przesłać na adres:

 • Dział RMA

  TelForceOne S.A.
  ul.Krakowska 119
  50-428 Wrocław

  UWAGA: Zgłoszenie reklamacyjne, poza uszkodzonym towarem, powinno zawierać opis występującej usterki oraz informację o dowodzie zakupu.

 • W razie pytań prosimy o kontakt

  telefon: 48 71 717 70 20
  email: reklamacje@telforceone.com