Reklamacje

W celu ułatwienia wzajemnej współpracy oraz w trosce o jakość dostarczanych Państwu produktów, stosujemy Procedurę Reklamacyjną pozwalającą na ocenę zgłaszanych wad oraz ich wyeliminowanie w przyszłości.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rozpatrywania Reklamacji oraz Szczegółową procedurą reklamacyjną materiałów eksploatacyjnych TFO. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji usuwane są bezpłatnie. Naprawy i wymiany dokonywane w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia produktu do reklamacji.

Reklamacje dotyczące sposobu realizacji zamówienia zgłaszane do TelForceOne S.A. rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Rozpatrywania Niezgodności. W celu skrócenia czasu rozpatrywania takich spraw, prosimy o dokładne zapoznanie się z Procedurą Rozpatrywania Niezgodności.

W przypadku wystąpienia niezgodności lub wady prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem strony interntetowej. Odpowiedni formularz znajduje się w zakładce MOJE KONTO -> REKLAMACJE. Reklamacje można także składać poprzez przesłanie wypełnionego Protokołu Reklamacyjnego na adres mailowy reklamacje@telforceone.com. W ciągu dwóch dni od momentu przesłania do nas protokołu otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz jego numer. Przesyłkę opatrzoną tym numerem prosimy przesłać na adres:

 • Dział RMA

  TelForceOne S.A.
  ul.Krakowska 119
  50-428 Wrocław

  UWAGA: Zgłoszenie reklamacyjne, poza uszkodzonym towarem, powinno zawierać opis występującej usterki oraz informację o dowodzie zakupu.

 • W razie pytań prosimy o kontakt

  telefon: +48 71 717 70 20
  email: reklamacje@telforceone.com