Środowisko

W trosce o wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne spółka TelForceOne stara się ograniczać do minimum wpływ jaki na nie wywiera. Prowadzimy również nieustanne działania mające na celu pomoc naszym Klientom i użytkownikom naszych produktów w dokonywaniu odpowiedzialnych decyzji środowiskowych.

Potwierdzeniem i ukoronowaniem zaangażowania spółki TelForceOne w dbałość o środowisko naturalne jest przyznany firmie w 2011 roku certyfikat ISO14001 będący międzynarodowym standardem dla organizacji każdej wielkości, pozwalającym na kontrolę i ulepszenie działalności środowiskowej dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS).

ISO 14001

Zakres wprowadzonego przez TelForceOne certyfikatu ISO 14001 dotyczy:

 • rozwoju polityki środowiskowej
 • identyfikacji aspektów i wpływów środowiskowych
 • planowania sposobu wykonywania polityki środowiskowej
 • wdrażania środków kontroli i zmniejszania ryzyka środowiskowego
 • sprawdzania skuteczności EMS i jej ciągłego doskonalenia
 • przeglądu EMS przez najwyższe kierownictwo

Polityka jakości ochrony środowiska dotycząca materiałów eksploatacyjnych

Tekst Polityki:

 1. Niezawodność oferowanych materiałów eksploatacyjnych.
 2. Podążanie za zmieniającymi się trendami, uwzględniając wymagania, opinie i sugestie naszych Klientów.
 3. Staranny wybór dostawców.
 4. Optymalizacja procesów pod względem produkcyjnym, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
 5. Ciągłe doskonalenie i konsekwentna realizacja celów systemu zarządzania jakością i środowiskiem opartych na wymaganiach norm ISO 9001 oraz ISO 14001.
 6. Doskonalenie zawodowe, podnoszenie świadomości pracowników, którzy są naszym największym potencjałem.
 7. Spełnianie wymagań prawnych i pozostałych, odnoszących się do działalności firmy i aspektów środowiskowych.
 8. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ograniczanie negatywnych wpływów na środowisko poprzez:
  • segregację i gospodarcze wykorzystanie odpadów
  • zabezpieczanie się i skuteczne reagowanie w sytuacjach awarii i zagrożeń.